БългарскиАнглийски
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
Продукти
Поръчки
 
 
:: Условия за ползване ::
Условия за ползване

Въведение

Virtual Teams Engine (Система за Виртуални екипи) е система позволяваща идентификация на комуникационни структури в екипи, чрез използването на елементи на интелигентност, вградени в системата. Това се реализира чрез клъстерно-базирана и платформено независима компютърна система, която е създадена специално за прилагане на концепцията за Виртуален екип и членове на Виртуален екип в областта на управлението на проекти (Project Management) и при управление на компании и институции (Корпоративен и Институционален мениджмънт).

Методологията, която системата използва се базира на Теория на Времето. Това позволява въвеждането на уникалната функционалност на Virtual Teams Engine, да прави освен количествен и качествен анализ на информацията отнасяща се до съответния проект и/или екип. Благодарение на това, системата е в състояние да прави обективен анализ за изпълнението на проекта, като отчита ролята на всеки член от екипа и влиянието му върху развитието на проекта във всеки един момент от изпълнението му. По този начин, изпълнението на проекта става по най-оптималния сценарий с минимални сътресения и кризисни ситуации, за които системата разбира още в началната им фаза или още преди появата им като определя вероятността за възникването им.

Ресурсите на Virtual Teams Engine в допълнение с възможностите на Виртуални професионални управители на проекти и технически асистенти, всеки от които е "съставен" от няколко "физически съществуващи" специалиста, но обединени в едно виртуално лице, предоставя перфектно решение за успешното изпълнение на проекти и оптималното организиране на работата на екипи, без значение от тяхната сфера и обсег на действие, динамичност и продължителност. Особено силна е системата в случай на недостиг на квалифициран управленски персонал в конкретни области.

Настоящите Условия за ползване дефинират правилата за използване на услугите на Virtual Teams Engine, предоставени от нас чрез някой или някои от нашите продукти и инструменти и/или Virtual Teams Engine уеб сайтове, достъпни в интернет пространството на следните основни адреси (домейни):

virtualteamsengine.com

включително всички техни поддомейни, а също така и сайтовете на клиентите и партньорите на КИБЕРТРОН ООД, на които КИБЕРТРОН ООД е разработил и предоставил за ползване сайт на базата на Virtual Teams Engine.

В настоящия документ и във всички останали документи имащи отношение към него, за по голямо удобство, когато става въпрос за системата Virtual Teams Engine, Virtual Teams Engine продукти и инструменти или за Virtual Teams Engine уеб сайтове, ще бъде използвано съкращението "Virtual Teams Engine" или абревиатурата "VTE".

Използвайки Virtual Teams Engine Вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване, включително нашата Частна политика и останалите потребителски задължения и правила, които се обновяват и публикуват периодично и следват Условия за ползване и всички закони и правила, от които се ръководи Virtual Teams Engine. Ако не сте съгласни, Ви молим да не влизате в системата и да не ползвате Virtual Teams Engine.

КИБЕРТРОН ООД може да обновява периодично тези Условия за ползване. Ваше задължение е да проверявате тази страница за промени и обновления на Условия за ползване. Ползването от Ваша страна на Virtual Teams Engine след публикуване на каквито и да е промени на Условия за ползване ще се тълкува като приемане на тези промени.

Ползвайки Virtual Teams Engine ще бъдете обект на всички условия и/или правила, които се публикуват периодично. Те се обединяват с тези Условия за ползване.

Данни и информация описани тук, преди регистрацията Ви като потребител, се предоставят само за информация и не са предназначени за търговски цели.

Моля, отправяйте всякакви запитвания, свързани с Условия за ползване или други правни въпроси, на следния и-мейл адрес: info@virtualteamsengine.com.

1. Собственост на КИБЕРТРОН ООД и разрешение за използване

Системата Virtual Teams Engine, Virtual Teams Engine продукти и инструменти и Virtual Teams Engine уеб сайтовете, включително и без ограничения цялото системно съдържание, софтуер, хардуер и услуги са разработени от КИБЕРТРОН ООД и са собственост на КИБЕРТРОН ООД, освен ако изрично не е упоменато друго.

Virtual Teams Engine е защитена от закона за авторско право и/или други закони за интелектуална собственост в България и чужбина. Вие имате разрешение единствено да разглеждате и използвате Virtual Teams Engine.

Забранява се копиране на страници и материали от Virtual Teams Engine, възпроизводството и разпространението им, опитите за сдобиване с потребителско съдържание, което не е Ваша собственост. Не копирайте, публикувайте, променяйте или разпространявайте материали от Virtual Teams Engine, докато не получите изрично писмено разрешение от КИБЕРТРОН ООД за това. Законови нормативи и различни други известия се публикуват във Virtual Teams Engine. Не отстранявайте тях или каквато и да е свързана с тях информация, съдържаща се във Virtual Teams Engine. В противен случай Вие носите наказателна отговорност за това.

Запознавайки се със съдържанието на този документ, Вие се запознавате и съгласявате с това, че всички права, наименования и интереси, свързани с Virtual Teams Engine, включително всички продукти, услуги и инструменти на Virtual Teams Engine и тук упоменатите клаузи, всякакви патентни права, патенти, бизнес-методи, авторски права, запазени марки, търговски тайни, изобретения, ноу-хау и всякакви други права на интелектуална собственост, имащи връзка с този документ, са собственост единствено и само на КИБЕРТРОН ООД. С изключение на случаите, при които има изрично разрешение и съгласие на КИБЕРТРОН ООД, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, показвате, променяте, давате под наем, наемате, продавате, разпространявате или създавате подобни и/или производни на Virtual Teams Engine като цяло или от части. Съгласявате се да не влизате и/или използвате Virtual Teams Engine по никакъв друг начин, освен чрез интерфейса, осигурен от КИБЕРТРОН ООД за достъп до предоставените Ви услуги, продукти и инструменти. Във връзка с Вашето ползване на Virtual Teams Engine, КИБЕРТРОН ООД може да Ви предостави достъп до определен софтуер. За свалянето и използването на такъв софтуер, в случаите когато той се отнася към Virtual Teams Engine или е част от Virtual Teams Engine и е собственост на КИБЕРТРОН ООД се прилагат клаузите на настоящия документ и свързаните с него документи, освен ако софтуера не пристига със собствено лицензионно споразумение. Свалянето на софтуер, който не е собственост на КИБЕРТРОН ООД е предмет на отделно споразумение, което се договаря с Вас при сваляне или инсталацията му, чрез лицензионното споразумение на конкретния софтуерен продукт.

2. Потребителско участие, собственост и отговорност

КИБЕРТРОН ООД дава на потребителите си възможност да качват Потребителско съдържание във Virtual Teams Engine, като:

 • Лична информация;

 • Бележки в Таблата за Бележки и прикачени файлове към тях;

 • Коментари в Чат каналите;

 • И-мейл кореспонденция;

 • Потребителски съобщения;

 • файлове в Библиотеките.

Тук, трябва добре да се разбира, че цялата информация, данни, файлове, текстове, препратки, статии, софтуер, снимки, графики, клипове, музика, звуци, съобщения или други материали, публикувани от Вас във Virtual Teams Engine (за кратко "Потребителско съдържание"), където те са публично обявени, споделени с определена група потребители на Virtual Teams Engine или са частно изпратени чрез Virtual Teams Engine, са отговорност единствено на Вас или на потребителите, които публикуват такова Потребителско Съдържание. Това означава, че Вие, а не КИБЕРТРОН ООД, сте изцяло отговорни за материалите, които се публикуват, изпращат или по друг начин прехвърлят чрез Virtual Teams Engine. Ваше задължение е да се убедите, че с Вашата публикация или прехвърляне на информация не е нарушено нито едно авторско право, запазена марка, търговска тайна, рекламно или частно право или друго право на интелектуална собственост.

КИБЕРТРОН ООД не контролира и не преглежда потребителското съдържание, публикувано във Virtual Teams Engine или изпратено към друг потребител, което означава, че не гарантира точността, верността, предназначението или качеството на такова съдържание. Не е задължително потребителското съдържание, публикувано от потребителите или от трети лица, да представя вижданията и мнението на КИБЕРТРОН ООД и при никакви обстоятелства КИБЕРТРОН ООД няма да носи отговорност за тези съдържания, включително и каквито и да е загуби или щети от различен вид, възникнали в резултат употребата на някаква потребителска публикация – изпратена или по друг начин прехвърлена чрез Virtual Teams Engine.

На потребителите ще се търси отговорност за представени нелегални или забранени материали – във Virtual Teams Engine или към други потребители, включително – например – престъпни, клеветнически или обидни материали. Тъй като Virtual Teams Engine е предоставен на потребителите за легално използване, приемайки тези Условия за ползване, Вие декларирате и гарантирате, че няма да публикувате, прехвърляте, изпращате или по друг начин правите достъпно във Virtual Teams Engine потребителско съдържание, което:

 • е непозволено, вредно, заплашително, закононарушаващо, клеветническо, погрешно, оскърбително, презрително, педофилно, порнографско, нецензурно, нарушаващо нечий личен живот, пълно с омраза или злобно;

 • пропагандира омраза или дискриминация или насилие срещу хора по повод расата им, националния произход, религия, възраст, пол, недъгавост или сексуална ориентация;

 • е или може да бъде вредно за малолетните;

 • тормози или подтиква към тормоз друг човек;

 • включва прехвърлянето на нежелана електронна поща или спам;

 • подава информация, за която се знае, че е грешна или подвеждаща или популяризира нелегални дейности или поведение;

 • е или подава нелегално или не оторизирано копие на работата на друг човек – такива като пиратски компютърни програми или препратки към тях, или нелегално предоставяне на информация за достъп до защитени зони и/или устройства и конфиденциална информация;

 • нарушава патент, авторско право, търговска или сервизна марка, търговска тайна, право на собственост на друго лице;

 • съдържа пароли за сайтове с ограничен достъп или скрити страници, файлове или снимки (такива, които не са свързани с друга достъпна страница);

 • предоставя материали, които експлоатират сексуално или чрез насилие лица под 18-годишна възраст или предлага лична информация за такива;

 • предоставя с учебна цел информация за нелегални дейности, такива като правене или купуване на нелегално оръжие, или предоставяне или създаване на компютърни вируси;

 • съдържа софтуерен вирус или каквито и да е други кодови файлове или програми, които са разработени или имат способността да нарушават, унищожават, компрометират или по друг начин ограничават функционалността на кой да е компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване, независимо дали то е притежание на КИБЕРТРОН ООД или на друго лице;

 • търси пароли или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други потребители; или

 • по друг начин нарушава местен или национален действащ закон или наредба.

Като допълнение, във връзка с ползването на Virtual Teams Engine, Вие не можете:

 • да се представяте за друг човек или обект, включително служител на КИБЕРТРОН ООД, или да показвате лъжливи връзки или отношения с друго лице или обект;

 • да подправяте заглавни страници или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на някое Потребителско съдържание, публикувано в или прехвърлено чрез Virtual Teams Engine;

 • да ангажирате в търговски дейности и/или продажби КИБЕРТРОН ООД без изричното ни писмено съгласие, включително и в състезания, лотарии, замяна или реклама;

 • да публикувате или прехвърляте информация, която нямате право да публикувате или прехвърляте;

 • да публикувате или приемате рекламни и-мейли, спам, пирамидни схеми или да търсите и насърчавате други лица, които да се ангажират с тези дейности;

 • да нарушавате обичайната работа на която и да е част от Virtual Teams Engine, включително да не ползвате скриптове за автоматично писане или попълване в Чат каналите, Таблата за бележки, Форумите или в друга зона на Virtual Teams Engine;

 • да се намесвате или рушите Virtual Teams Engine или който и да е сървър или мрежа, свързани с работата на Virtual Teams Engine;

 • да дебнете или тормозите друго лице; или

 • да събирате имената на другите потребители на Virtual Teams Engine, данни и информация за тях, с цел изпращане на рекламни съобщения и спам до тях.

Ако забележите такива материали или дейности във Virtual Teams Engine, моля уведомете ни на следния и-мейл адрес: info@virtualteamsengine.com.

3. Лиценз на Потребителското съдържание

Съобразявайки се с Потребителското съдържание Вие избирате да го публикувате или прехвърляте чрез Virtual Teams Engine и гарантирате на КИБЕРТРОН ООД и на неговите помощници и партньори постоянното, световно, безплатно, не ексклузивно спазване на следното разрешение: да използва, размножава, прехвърля, представя, показва, обновява, адаптира и публикува такова потребителско съдържание – като цяло или на части, във всички настоящи и бъдещи носители, версии и Virtual Teams Engine сървъри и по какъвто и да е начин, свързан с Virtual Teams Engine (включително и без ограничения, във връзка с изгледа на подобно потребителско съдържание във Virtual Teams Engine и на сайтовете на нашите помощници, партньори и други, с които КИБЕРТРОН ООД може да има бизнес отношения, свързани с Virtual Teams Engine) и разпространението и представянето на Virtual Teams Engine.

Без ограничение на нито едно от правата, дадени на КИБЕРТРОН ООД и описани в предходния абзац, Вие потвърждавате и се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД може да съхранява Потребителско съдържание, а също може и да го разкрие, ако това се изисква от закона или ако КИБЕРТРОН ООД прецени, че такова запазване или разкриване е разумно и необходимо за да: а) се спази закона; б) се изисква от Условия за ползване; в) се счита че някое потребителско съдържание нарушава правата на трети лица; г) защитава правата, собствеността или личната сигурност на КИБЕРТРОН ООД, потребители на Virtual Teams Engine и обществото.

4. Обезщетения и компенсации

Вие се съгласявате да компенсирате КИБЕРТРОН ООД, неговите помощници, съдружници, служители, агенти и други партньори и работещи, включително разумни разходи за адвокатски такси, направени от трети лица, за нанесени щети в резултат на Потребителско съдържание, което Вие потвърждавате, публикувате или прехвърляте чрез Virtual Teams Engine и/или е резултат от Вашето ползване на Virtual Teams Engine, включващо дадени от Вас препратки към Virtual Teams Engine или ъплоуд на информация във Virtual Teams Engine, или нарушаването от Ваша страна на Условия за ползване, или на закона, или на правата на други лица.

5. Препратки и резултати от търсене

Virtual Teams Engine предоставя препратки и автоматично показва резултати от търсене, също така трети страни могат да дават информация, която отговаря или е свързана с други сайтове или източници. КИБЕРТРОН ООД не контролира такива сайтове и източници и Вие потвърждавате и се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД не е отговорен за съдържанието или информацията, която се съдържа там. КИБЕРТРОН ООД не може и не гарантира, че съдържащата се информация в такива сайтове е точна, законна и/или безобидна. КИБЕРТРОН ООД не потвърждава информацията в който и да е друг сайт или източник и не гарантира, че за в бъдеще подобни сайтове или източници няма да съдържат вируси или да навредят на компютъра Ви по друг начин. Използвайки Virtual Teams Engine за търсене или свързване към друг сайт, Вие се съгласявате и разбирате, че КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен или свързан – пряко или непряко, с каквито и да е щети или загуби, причинени от Вашето ползване или доверие във Virtual Teams Engine, за да достигнете необходимите Ви резултати от търсене и/или да се свържете с друг сайт. Въпреки това, ако имате проблем с препратка от Virtual Teams Engine, моля уведомете ни на следния и-мейл адрес: info@virtualteamsengine.com.

6. Забрана за препродаване на Virtual Teams Engine

Вие се съгласявате да не размножавате, копирате, продавате, препродавате или ползвате с търговски цели нито една част на Virtual Teams Engine, използването на Virtual Teams Engine или достъпът до Virtual Teams Engine без изричното писмено съгласие на КИБЕРТРОН ООД за всеки отделен случай.

7. Обновяване на Virtual Teams Engine

КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да обновява, променя или спира – временно или за постоянно, Virtual Teams Engine (или части от него) със или без предупреждение. Вие се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен пред Вас или трето лице по повод каквото и да било модифициране, прекъсване или спиране на Virtual Teams Engine.

8. Права за прекъсване и/или спиране

КИБЕРТРОН ООД си запазва правото по свое собствено усмотрение, незабавно и без предупреждение, да прекъсне или прекрати Условия за ползване, Вашата регистрация и достъп до коя да е зона на Virtual Teams Engine, възможността Ви за достъп до Virtual Teams Engine, възможността да използвате услугите, предлагани във Virtual Teams Engine и/или да маха потребителско съдържание поради каквато и да е причина, включително и Ваши или провокирани от Вас нарушения на Условия за ползване, които КИБЕРТРОН ООД прецени че са неуместни. Съгласявате се, че КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен пред Вас или пред трети лица за прекъсване или спиране съгласно тази точка.

9. Политика за авторското право

КИБЕРТРОН ООД разбира и уважава важността на интелектуалната собственост. Моля, запознайте се с нашата Политика за Авторски права и Интелектуална собственост.

10. Вашите задължения при регистрация

Предвид Вашето ползване на Virtual Teams Engine, Вие се съгласявате да: а) осигурявате вярна, точна, настояща и пълна информация за себе си, както изисква регистрационната форма за Virtual Teams Engine (такава информация са "Регистрационни данни") и б) да поддържате и навременно да обновявате регистрационните си данни, за да бъдат те верни, точни, настоящи и пълни. Ако дадете информация, която е невярна, неточна, непълна и остаряла или КИБЕРТРОН ООД има уместни причини да подозира, че тази информация е невярна, неточна, непълна и остаряла, КИБЕРТРОН ООД има правото да прекъсне, спре или откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на Virtual Teams Engine (или на която и да е част от него).

11. Частна политика

Вярваме, че Вашата и на всички потребители поверителност е важна. Моля, прегледайте нашата Частна политика, с която в момента се съгласявате. В случай, че желаете да активирате акаунта си във Virtual Teams Engine, Вие се съгласявате да бъдете поставени в пощенски списък. В последствие можете да се свържете с нас, за да Ви отпишем от този списък. Във всяко обновление, което изпращаме е включена възможност да се откажете от получаване на обновления за в бъдеще. КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да ограничава всякакви регистрации и активации във Virtual Teams Engine, пощенските списъци и останалите услуги на системата, за потребители, които приемат условията ни и за онези, които ще предоставят изисканата от тях информация.

12. Архивиране

КИБЕРТРОН ООД не носи отговорност за изгубени данни в резултат от оперирането на Virtual Teams Engine и/или влизането в сила на Условия за ползване (включително и съдържанието на и-мейл акаунти, хоствани от КИБЕРТРОН ООД), и не е задължен да поддържа архивни копия на потребителско съдържание и/или и-мейли. Препоръчваме да пазите копия на всички материали, които публикувате или предоставяте във Virtual Teams Engine.

Вие разбирате и се съгласявате, че КИБЕРТРОН ООД може да предостави информация за Вас, ако това се изисква от закона или с призовка, или ако информацията е необходима, за да се разобличи незаконна или вредна дейност.

13. Пароли и сигурност

След като завършите регистрационния процес във Virtual Teams Engine ще получите парола и указания за ползването на акаунта. Вие сте отговорни за запазването в тайна на паролата и акаунта си и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват с Вашата парола или акаунт. Съгласявате се: а) незабавно да уведомите КИБЕРТРОН ООД за непозволена употреба на Вашата парола или акаунт или каквото и да е друго нарушаване на сигурността, и б) да се уверите че се отписвате от акаунта си в края на всяка сесия. КИБЕРТРОН ООД не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтекли от Вашето неспазване на тази точка. Без да се ограничаваме от общия характер на по-горе казаното, в съответствие с природата на Интернет, компютрите, потока от данни и други технически и икономически възможности, Virtual Teams Engine, както повечето приложения за Интернет и компютърни данни, е уязвим откъм различни пробиви в сигурността, следователно трябва да се счита за несигурен. Използвайки Virtual Teams Engine и Интернет като цяло, може да сте обект на различни рискове, включително подслушване, шпиониране, измами, фалшификации, спам, "шарлатанство", вмешателства, разбиване на пароли, обезпокояване, мошеничества, електронни злоупотреби, хакерство, системни зарази като вируси, компютърни червеи, троянски коне, причиняващи непозволен, вреден или разрушителен достъп и/или източване на информация и данни от Вашия компютър и други форми на дейност, които могат да се смятат дори за незаконни. Информация (включително регистрационни данни, пароли и потребителско съдържание), получена или доставена или предвидена да стане достъпна чрез Virtual Teams Engine може да стане обект на тези и други нарушения на сигурността и поверителността или могат да не достигнат предназначението си или да достигнат грешен адрес или получател. Virtual Teams Engine е изложен на същите рискове като всички приложения в Интернет. Без да се ограничаваме от по-горното, ние приемаме на сериозно сигурността на всички акаунти и друга лична и не-лична информация, свързана с посетителите и потребителите на Virtual Teams Engine и полагаме грижи за максималната защитеност на Virtual Teams Engine и нашите сървъри, но поради природата на отворената комуникация на Интернет не можем да гарантираме, че Вашият акаунт ще е изцяло защитен от непозволен достъп на трети лица.

14. Български контрол за износ

КИБЕРТРОН ООД насърчава потребители от целия свят да използват Virtual Teams Engine. Ако Вие изберете да ползвате системата, разбирате, приемате и се съгласявате, че Вашето ползване на Virtual Teams Engine се ръководи от Условия за ползване и законите и разпоредбите на Република България, относно използване на интернет, он-лайн услуги и съдържание. Ако ползвате Virtual Teams Engine в област, която забранява или ограничава употребата му, то Вие се съгласявате, че го правите на свой собствен риск, без ограничение от който и да е друг член на Условия за ползване, и че КИБЕРТРОН ООД няма да носи никаква отговорност и няма да толерира това ползване. Софтуерът базиран на Virtual Teams Engine е обект на българския контрол за износ. Никакъв софтуер от Virtual Teams Engine не може да бъде свалян или по друг начин изнасян или пренасян (нито от гражданин, нито от временно пребиваващ) в нито една страна, към която България е наложила ембарго на стоки и услуги. Сваляйки или ползвайки софтуер от Virtual Teams Engine, Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на, или гражданин или временно пребиваващ в нито една от тези страни или в нито един такъв списък.

15. Отказване от права

Вие категорично разбирате и се съгласявате, че:

 • Ползването на Virtual Teams Engine е на Ваш собствен риск. Virtual Teams Engine и неговото съдържание са доставени на "as is" и "as available" база. КИБЕРТРОН ООД категорично отказва гаранции от всякакъв вид, независимо дали преки или косвени, включително косвените гаранции за комерсиалност, умения за конкретна цел или ненамеса. КИБЕРТРОН ООД не гарантира, че Virtual Teams Engine или други, имащи връзка услуги, такива като и-мейл, препратки или търсения, предлагани от Virtual Teams Engine, ще работят без грешка, постоянно, уместно и сигурно, или че ще предоставя специфични резултати от употребата на Virtual Teams Engine или което и да е съдържание, търсене или препратка в него. КИБЕРТРОН ООД не може да Ви увери, че файловете, които сваляте от Virtual Teams Engine ще са без вируси, троянски коне, бъгове, заразяващи или с разрушителни свойства.

 • Всеки материал – видян, свален или получен по друг начин чрез употребата на Virtual Teams Engine е на Ваш собствен риск и отговорност и КИБЕРТРОН ООД няма да е отговорен за никакви щети, причинени от употребата на Virtual Teams Engine, включително преки, непреки, инцидентни, наказателни или други щети.

 • Никакъв съвет или информация, устна или писмена, получена от Вас, от КИБЕРТРОН ООД чрез или от Virtual Teams Engine, няма да има никаква гаранция която не е специално заявена в Условия за ползване. Данни и информация, отнасящи се до сигурността или използването, се доставят само за информационни цели и не са разрешени за търговски цели. Нито КИБЕРТРОН ООД, нито някои от неговите партньори или доставчици на съдържание следва да са отговорни за грешки или забавяния в съдържанието, или за всякакви предприети действия на доверие върху него.

16. Ограничена отговорност

Всеки потребител на Virtual Teams Engine сключва самостоятелен договор за въвеждане в работата му на методологията на Virtual Teams Engine (работа на компания или управление на проект). В този договор се дефинират всички ограничения от отговорност на КИБЕРТРОН ООД за всеки специфичен случай.

17. Изключения и ограничения

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или ограничение или изключване на отговорност за инцидентни или произтичащи щети. Следователно, някои от ограниченията описани по-горе може да не се отнасят до Вас.

18. Други

Настоящите Условия за ползване представляват цялостното споразумение между Вас и КИБЕРТРОН ООД и управляват Вашата употреба на Virtual Teams Engine, замествайки всякакви предишни споразумения между Вас и КИБЕРТРОН ООД по отношение на Virtual Teams Engine. Също така, Вие можете да бъдете предмет на допълнителни Условия за ползване, които могат да бъдат приложени когато използвате присъединителни услуги, услуги на трета страна или софтуер на трета страна.

Вие сте съгласни, че Условия за ползване и отношението между Вас и КИБЕРТРОН ООД следва да бъде управлявано от законите на България без да се отнася до нейните различия и законни постановления. Вие сте съгласни да се подчините на лична и специална юрисдикция от и в съдебен окръг София, град София, България. Неуспехът на КИБЕРТРОН ООД да упражни или приведе в действие някакво право или положение на Условия за ползване следва да не представлява отказване на такова право или положение.

Ако някое положение на Условия за ползване бъде счетено за невалидно от компетентна съдебна юрисдикция, страните въпреки това се съгласяват, че съда трябва да се постарае да отчете намеренията на страните, както те са отразени в това положение, а другите положения да останат в пълна сила и ефект. Вие сте съгласни, че въпреки всякакъв противоречащ статут или закон, всякаква претенция или причина на действие, възникваща от или отнасяща се до употребата на Virtual Teams Engine или до Условия за ползване трябва да бъде предявена в продължение на една (1) година след като такава претенция или причина на действие възникне или ще отпадне завинаги, като непредявена.

Названията на разделите в Условия за ползване са само за удобство и нямат законен или договорен ефект.

Обратно горе

 
 
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
 

 

Virtual Teams Engine
Частна политика :: Условия за ползване :: Политика за Авторски права и Интелектуална собственост
Контакти :: Copyright © 2002 - 2016 КИБЕРТРОН ООД Всички права запазени
Virtual Teams Engine, версия 3.0.0.0 :: Страницата е генерирана за 0.651277 секунди