БългарскиАнглийски
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
Продукти
Поръчки
 
 
:: Описание на Системата ::
Описание на системата


VIRTUAL TEAMS ENGINE (VTE) е универсален инструмент, който в частност може да бъде използван да облекчи прилагането на един нов метод за увеличаване на ефективността на управление на проекта (наричан по долу Метод). Метода може също така да подобри работата на една организация, чрез преструктуриране на нейните вътрешни отношения между персонала, организационните и части и управленската структура. В съответствие с метода, такива отношения се разглеждат като формиращи Комуникационна структура от нов вид.

Тази комуникационна структура е ключова концепция за Метода. Концепцията е следствие от фундаменталната представа, че в разпределението на вероятността на събитията да се случат, съществуват специфични тенденции (“канава”), които могат да бъдат идентифицирани и ако бъдат проследени, чрез специфична методология, могат да формират нов тип нематериална “структура”, наречена Комуникационна структура. Тя е наречена “Комуникационна структура” не защото има пренасяне на информация, но защото има един вид на пренасяне на вероятност, тенденция, която може да увеличи вероятността на едно събитие да се случи в бъдещето, по начин, който може да бъде предсказан, само ако се допусне че съществува някакъв тип структура и че тя влияе на миналите и бъдещи вероятности на събитията, чрез комуникиране/пренасяне на тенденции. По този начин, такава структура, увеличава или намалява вероятността на събитията да се случат.

Най-важния параметър, който описва динамиката на Комуникационната структура е Индекса на Комуникационна Интегрираност (CI). CI описва степента на интегрираност на всяка физическа система, чрез оценка на тенденциите (“вероятностната канава”) за вариации в стабилността и потенциала за развитие на Комуникационната структура на тази физическа система. Всяка реална структура (физическа система), има своя вероятностна (потенциална) комуникационна структура, която всъщност командва тенденциите за стабилност и развитие на реалната структура. Ако CI се увеличава то тогава проекта се изпълнява успешно и развива реалната структура (организацията). Разглеждайки всеки план за действие на мениджмънта като проект, и после, проследявайки увеличаването или намаляването по стойност на CI е възможно да се предскажат негативните и позитивните развития в организацията, да се идентифицират специфични затруднения като те бъдат елиминирани, или да бъдат идентифицирани чрез увеличаването на стойността на CI позитивните тенденции, които се нуждаят да бъдат подкрепяни. За първи път наблюдението на вариациите на CI дава навигационен инструмент за упражняване на влияние върху проекта в реално време. Това позволява управление на проекта към неговия успех и гарантира ползата за организацията от него.

VIRTUAL TEAMS ENGINE е система, която помага на потребителя, да дефинира комуникационната структура и да “конструира” CI за неговата организация разглеждана като “материална” (реална) структура върху която специфичния проект се изпълнява.

CI може да бъде построен чрез използването на VIRTUAL TEAMS ENGINE, за период от един до два месеца, за организация със средна комплектност, чрез представяне на организацията във вид на структура формирана от отношения, пренос на тенденции между отделните и елементи и чрез оценка на вероятността за “правилни” и “неправилни” решения на персонала и мениджмънта.

Едно от най-подходящите приложения където VTE може да помогне е предварителния процес за подготовка на компания или организация да внедри мениджмънт стандартите на ISO. В този случай, един предварителен етап трябва да бъде извършен – така нареченото “Структуриране”. Този етап се извършва от консултант, който работи независимо от постоянния екип на VTE. По време на този етап, консултанта, използвайки инструмента VTE, може да трансформира/”преведе” съществуващите управленски практики в мениджмънт структура, която може да позволи бързо и ефективно внедряване на система за управление на качеството (от типа на ISO стандартите) без конфликт със съществуващите управленски практики. Консултанта трансформира тези управленски практики в мениджмънт “навици” и частично ги премахва, ако е необходимо, по начин който не променя усещането за комфорт и управляемост у мениджърите.

Чрез предоставянето на предварително дефинирани Продукти (Пакети), екипа разработил VTE помага на потребителя и неговите консултанти да изберат по лесно необходимите им Инструменти.

Консултацията как да се използва метода се предоставя от независими консултанти, на семинари и обучения включени в пакетите, но също така достъпни и отделно..

VTE екипа и КИБЕРТРОН ООД не носят отговорност за начина по който потребителите или консултантите използват VTE за прилагане на метода (виж Условия за ползване на VTE).

Обратно горе

 
 
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
 

 

Virtual Teams Engine
Частна политика :: Условия за ползване :: Политика за Авторски права и Интелектуална собственост
Контакти :: Copyright © 2002 - 2016 КИБЕРТРОН ООД Всички права запазени
Virtual Teams Engine, версия 3.0.0.0 :: Страницата е генерирана за 0.314714 секунди