БългарскиАнглийски
:: Меню ::
Главно
Бюлетин
Продукти
Поръчки
 
 
:: Частна политика ::
Частна политика

Въведение

Virtual Teams Engine (Система за Виртуални екипи) е система позволяваща идентификация на комуникационни структури в екипи, чрез използването на елементи на интелигентност, вградени в системата. Това се реализира чрез клъстерно-базирана и платформено независима компютърна система, която е създадена специално за прилагане на концепцията за Виртуален екип и членове на Виртуален екип в областта на управлението на проекти (Project Management) и при управление на компании и институции (Корпоративен и Институционален мениджмънт).

Методологията, която системата използва се базира на Теория на Времето. Това позволява въвеждането на уникалната функционалност на Virtual Teams Engine, да прави освен количествен и качествен анализ на информацията отнасяща се до съответния проект и/или екип. Благодарение на това, системата е в състояние да прави обективен анализ за изпълнението на проекта, като отчита ролята на всеки член от екипа и влиянието му върху развитието на проекта във всеки един момент от изпълнението му. По този начин, изпълнението на проекта става по най-оптималния сценарий с минимални сътресения и кризисни ситуации, за които системата разбира още в началната им фаза или още преди появата им като определя вероятността за възникването им.

Ресурсите на Virtual Teams Engine в допълнение с възможностите на Виртуални професионални управители на проекти и технически асистенти, всеки от които е "съставен" от няколко "физически съществуващи" специалиста, но обединени в едно виртуално лице, предоставя перфектно решение за успешното изпълнение на проекти и оптималното организиране на работата на екипи, без значение от тяхната сфера и обсег на действие, динамичност и продължителност. Особено силна е системата в случай на недостиг на квалифициран управленски персонал в конкретни области.

Настоящата Частна политика обяснява как КИБЕРТРОН ООД, използва информацията събрана за Вас, когато използвате услугите на Virtual Teams Engine, предоставени от нас чрез някой или някои от нашите продукти и инструменти и/или Virtual Teams Engine уеб сайтове, достъпни в интернет пространството на следните основни адреси (домейни):

virtualteamsengine.com

включително всички техни поддомейни, а също така и сайтовете на клиентите и партньорите на КИБЕРТРОН ООД, на които КИБЕРТРОН ООД е разработил и предоставил за ползване сайт на базата на Virtual Teams Engine.

Системата Virtual Teams Engine, Virtual Teams Engine продукти и инструменти и Virtual Teams Engine уеб сайтовете са разработени от КИБЕРТРОН ООД и са собственост на КИБЕРТРОН ООД, освен ако изрично не е упоменато друго.

В настоящия документ и във всички останали документи имащи отношение към него, за по голямо удобство, когато става въпрос за системата Virtual Teams Engine, Virtual Teams Engine продукти и инструменти или за Virtual Teams Engine уеб сайтове, ще бъде използвано съкращението "Virtual Teams Engine" или абревиатурата "VTE".

КИБЕРТРОН ООД разбира и уважава Вашата загриженост относно поверителността. В същото време изискваме от Вас да предоставите информация за себе си, за да можем по-добре да разберем нуждите Ви и да направим работата Ви във Virtual Teams Engine по-стойностна и значима за Вас. Създадохме тази Частна политика, за да Ви уведомим каква информация може да събере Virtual Teams Engine, как подобна информация може да се използва или предостави на трети лица или как такава информация е свързана с работата на Virtual Teams Engine. Тази Частна политика е предмет на Условия за ползване публикувани във Virtual Teams Engine, включително клаузите, отнасящи се до промяна или обновяване на тази Частна политика и други политики, както е указано в Условия за ползване. Ваше задължение е да проверявате тази страница периодично за промени и обновления на тази Частна политика. Ползването от Ваша страна на Virtual Teams Engine след публикуване на каквито и да е промени в настоящата Частна политика ще се тълкува като приемане на тези промени. Тази Частна политика е част от и е обединена с Условия за ползване.

Предоставяйки каквато и да е лична информация във Virtual Teams Engine, Вие напълно разбирате и се съгласявате със събирането и ползването на тази информация в България и/или друга държава.

Тази Частна политика обяснява:

  1. каква лична идентифицираща информация получава от Вас Virtual Teams Engine и как я използва;
  2. с кого можем да споделим информацията Ви;
  3. какъв избор имате относно събирането, използването и предоставянето на Вашата информация;
  4. какво представляват "бисквитките" и как ги използва Virtual Teams Engine;
  5. как се предпазва личната Ви информация;
  6. как можете да достигнете, обновите или изтриете Вашата информация;
  7. какво друго трябва да знаете за своето он-лайн присъствие във Virtual Teams Engine;
  8. как да се свържете с нас.

1. Каква лична идентифицираща информация получава от Вас Virtual Teams Engine и как я използва.

Virtual Teams Engine събира и съхранява лична информация по няколко начина в различните си части. Тази информация може да включва името Ви, и-мейл адрес, възраст, пол, адрес, телефонен(и) номер(а), интереси, финансова информация, потребителско име, потребителска парола и друга лична идентифицираща информация. Събираме тази информация с цел да Ви предоставим услугите си по-лесно и по по-удобен за Вас начин. Можем да направим достъпни за Вас безплатно или срещу заплащане Virtual Teams Project Environment (Среди за управление на Виртуални Екипи), съдържащи Табла за бележки, Дискусионни форуми, Чат канали, Инструмент за персонални съобщения, Библиотека и редица други инструменти. Ако изберете доброволно да разкриете някаква информация в която и да е подобна зона от Virtual Teams Engine, тази Частна политика няма да предпази това разкриване на информация. Приканваме Ви да обръщате повече внимание, когато разкривате такава информация в отделните зони на Virtual Teams Engine.

Virtual Teams Engine може също да изиска от Вас, предоставянето на информация, използвайки он-лайн форми за поръчка на продукти и услуги. В тези форми може да изискваме информация за контакти, финансова информация, демографска информация, начин на плащане и ако е необходимо, номер на кредитна или дебитна карта. Можем също да получим информация за Вас чрез анкети и информация за търсенията, които правите и страниците, които посещавате през Virtual Teams Engine. Virtual Teams Engine може също да записва и да прави анонимна статистика на посетените страници, използваните ресурси, изпращаните и-мейли и ползваните линкове с цел подобряване на персонализирането на Virtual Teams Engine и напасването му към съответния потребител. Всяка подобна информация ще бъде защитена съобразно тази Частна политика. Можем също автоматично да получим Вашия IP адрес и допълнителни данни относно Вашата система и връзка към Virtual Teams Engine, за да подпомогнем откриването на всякакви възникнали проблеми при използването на Virtual Teams Engine, а също така и за системна администрация. КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да изисква всякаква допълнителна информация, необходима за създаване и поддръжка на Вашия Virtual Teams Engine акаунт.

Virtual Teams Engine използва получената от Вас информация съобразно тази Частна политика. Събраната информация се ползва за подобряване на Вашата работа във Virtual Teams Engine. Показваме Ви също съдържание, което смятаме че ще Ви е интересно, както и такова, съобразено с Вашите предпочитания, посочени докато ползвате Virtual Teams Engine. Virtual Teams Engine може да ползва информацията Ви, за да Ви изпраща промоционални материали за нас и партньорите ни. Можем също да се свържем с Вас, ако е необходимо.

2. С кого можем да споделим информацията Ви.

КИБЕРТРОН ООД няма да продава, отдава под наем или заменя Вашата лична информация на други. За да осигурим партньорски услуги и за да подобрим качеството на предоставяните услуги, понякога ще споделяме информацията Ви с нашите партньори, но само с Ваше изрично писмено съгласие. Можем да обобщим статистическа информация относно клиентите ни, трафика и използването на Virtual Teams Engine или да продаваме проучванията си, които биха могли да съдържат обобщена информация. В допълнение, можем да подаваме обобщена информация на рекламодателите ни. Такава обобщена информация няма да идентифицира в частност нито един потребител.

Запазваме си правото да разкрием информация, ако такова действие е необходимо (а) за да се съобразим с изискванията на закона или да спазим законовия ред при съдебно призоваване (б) да пазим и защитаваме законовите права или собственост на КИБЕРТРОН ООД, системата Virtual Teams Engine, самият Virtual Teams Engine сайт или неговите потребители или (в) при спешен случай да пазим здравето и сигурността на потребителите на Virtual Teams Engine или обществото. Запазваме си правото за в бъдеще да оповестим всяка информация, отнасяща се до който и да е потребител, ако същия участва (или е основателно подозиран в участие) в нелегална дейност, дори и без призовка, съдебно постановление или друга съдебна заповед. Запазваме си правото да си сътрудничим с агенции и съдия-изпълнители за откриване на онези, които биха използвали нашите сървъри или услуги за нелегални дейности. Запазваме си правото да уведомим съответните власти за всяка заподозряна нелегална дейност.

Възможно е Virtual Teams Engine, неговите подразделения, джоинт-венчъри или всякакви комбинации от такива да се "слеят" или да бъдат икономически и правно "погълнати" от друг бизнес обект. Ако това се случи, трябва да се очаква че КИБЕРТРОН ООД ще сподели част или цялата Ви информация, за да може да продължи да осигурява услугата. Всяко такова събитие (в момента, в който възникне) ще бъде оповестено във Virtual Teams Engine сайта и ще изисква новия обединен обект да следва процедурите, обявени в тази Частна политика.

3. Какъв избор имате относно събирането, използването и предоставянето на Вашата информация.

Периодично можете да получавате информация за продуктите или услугите, които сте подбрали във Вашите лични Virtual Teams Engine страници, което може да включва продукти и услуги на КИБЕРТРОН ООД и продукти и услуги на нашите партньори (за целите на тази Частна политика, "партньори" означава трети лица, с които КИБЕРТРОН ООД има партньорски споразумения или други бизнес отношения или съюз и съвместни уеб-сайтове). КИБЕРТРОН ООД вярва, че тези съобщения са интересни и информативни.

Използвайки Virtual Teams Engine, Вие може да бъдете включени в нашите пощенски списъци. Във всяко изпратено съобщение ще включим възможност за отказ за получаване на бъдещи съобщения. КИБЕРТРОН ООД си запазва правото да откаже регистрация и дейности във Virtual Teams Engine и на онези, които приемат нашата Частна политика и предоставят исканата информация.

4. Какво представляват "бисквитките" и как ги използва Virtual Teams Engine

Като част от предлагането и осигуряването на персонализирани услуги, Virtual Teams Engine използва "бисквитки" за съхранение и понякога за събиране на локализираща информация за Вас. "Бисквитка" е малка сума от данни, която се изпраща към хард-диска на Вашия компютър. Всички части на Virtual Teams Engine, които Ви карат да се регистрирате или които могат да се персонализират изискват да приемете "бисквитки". Никоя друга компания няма достъп до "бисквитките", поставени на Вашия компютър от Virtual Teams Engine. Използваме "бисквитки"-технологията, за да съкратим нужното Ви време за потвърждаване на заявките Ви, а за Virtual Teams Engine – да отговори на тези заявки. Няма да ползваме "бисквитки" за възвръщане на информация относно Вас или от Вашия компютър, която не сте ни предоставили доброволно. "Бисквитки" могат да се разположат в компютъра Ви също и когато ползвате линкове от Virtual Teams Engine към сайтовете на нашите партньори или когато кликнете на рекламен банер. "Бисквитки", разположени на компютъра Ви от трети лица чрез Virtual Teams Engine, ако има такива, не са отговорност на КИБЕРТРОН ООД и не са обект на нашите Условия за ползване. Моля, свържете се с това трето лице, за да установите каква е събраната информация и по какъв начин е използвана. Повечето браузъри първоначално са настроени да приемат "бисквитки". Вие можете да промените настройките, за да не приемате "бисквитки", но по този начин Virtual Teams Engine може да не функционира нормално.

5. Как се предпазва личната Ви информация.

За всички свои действия ние използваме нови и адекватни интернет-методи и технологии за сигурност. Където е необходимо поставяме пароли, техники за кодиране, защитни стени. Стремим се да Ви предпазим. Насърчаваме участващите интернет доставчици да създадат и толерират свои собствени потребителски частни политики. Въпреки всичките ни усилия обаче, не можем да гарантираме сигурността на която и да е система. Не можем да гарантираме пълната сигурност на информацията, която сте ни представили или на такава, която ние сме представили на Вас, или да гарантираме че няма да е обект на неправомерен достъп от трети лица. Веднъж получили информация от Вас, ние се стремим и полагаме усилия да я защитим на системите си.

6. Как можете да достигнете, обновите или изтриете Вашата информация.

Като част от ползването на Virtual Teams Engine, Вие сте отговорни за поддръжката и обновлението на Вашите Потребителски данни, които трябва да съдържат актуална и пълна информация. Можете да разглеждате, обновявате и/или редактирате потребителските си данни като се впишете в акаунта си и следвате съответните инструкции в меню Потребител, под меню Лична информация.

7. Какво друго трябва да знаете за своето он-лайн присъствие във Virtual Teams Engine.

Virtual Teams Engine може да съдържа препратки към други сайтове или реклами. Частните политики на тези сайтове и рекламодатели могат значително да се различават от тази на Virtual Teams Engine. Ако желаете да се запознаете с някоя от тях, ваше задължение е да се свържете директно със съответния оператор или рекламодател.

8. Как да се свържете с нас.

Всякакви въпроси, свързани с нашата Частна политика, приложенията на Virtual Teams Engine или Вашата дейност във Virtual Teams Engine, отправяйте към КИБЕРТРОН ООД:

    Поща    
КИБЕРТРОН ООД
България, Слащен, п.код 2937
ул. "Демокрация" №28
    Телефон    
+359 88 345 0 667
    Електронна Поща    
info@virtualteamsengine.com


Обратно горе

 
 
:: Ауторизация ::
Съществуващи
Потребителско име

Парола

Влез
SSL Връзка
 

 

Virtual Teams Engine
Частна политика :: Условия за ползване :: Политика за Авторски права и Интелектуална собственост
Контакти :: Copyright © 2002 - 2016 КИБЕРТРОН ООД Всички права запазени
Virtual Teams Engine, версия 3.0.0.0 :: Страницата е генерирана за 0.509662 секунди